Golfbilarnas funktion och historia

Golfbilar har sedan länge används för att frakta runt gamla människor som inte orkar eller kan gå från hål till hål på golfbanorna. Utomlands som i Spanien eller i Florida är det standard med att samtliga spelare på banan åker golfbil istället för att gå och mycket handlar om i dem länderna att det finns giftormar och krokodiler som man helst vill hinna undkomma även om man har en benprotes eller en nyopererad höft.

När första golfbanan byggdes så fick man dock gå mellan hålen då vare sig batteriet, motorn eller däcken skulle uppfinnas på mer än 1900år efter. På 15-talet introducerades den första golfbanan i Scotland men var då mer av en terrängsport och om man jämför med dagens väl underhållna banor.

Elfordon som golfbilen kom på tidigt 2000-tal att slå igenom och bli en del av den världsomfattande golfkulturen. I Sverige har man alltid bara tillåtit eldrivna fordon på golfbanorna då utväxlingen på ett elektriskt arbetsfordon är mycket lägre än en mot en bensin eller dieseldrivet fordon. Där av har golfbilar och andra elektriska arbetsfordon svårare att slira på däcken och förstöra banornas väl så klippta gräsyta.

I USA började man med golfbilar mycket tidigare än i Sverige. Redan på 1970-talet körde man runt i bensindrivna minibilar på avsedda vägar runt golfbanorna. USA har nu för tiden inga bensindrivna golfbilar kvar utan har precis som Sverige tagit till sig kulturen av att köra eldrivna arbetsfordon och golfbilar på golfbanorna.

Golfbilarna har länge sett väldigt lika ut. Dem har 2st sittplatser och 2st platser för golfbagar. Dem är oftast utrustade med tak och har en hastighet på mellan 25-40km/h. Nu för tiden tillverkas det till och med golfbilar som ser ut som Ferraris och andra häftiga bilmärken. Dock ser man nästan aldrig dessa på golfbanor i Sverige utan mest på exklusivare banor i Dubai och andra lyxiga länder.